Previous Home Next Crowds walking around the Boston Common.